Zwroty, wymiany i reklamacje

  1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
  2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  3. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy: CM-TRADE s.c. UL.Bielska 2, 32-626 Jawiszowic niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż do 14 dni.
  5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

W razie wątpliowści lub pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 798963376 lub adres mail: reklamacjecmtrade@interia.pl