Regulamin

1. Informacje ogólne

1.1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Przyjmujemy również zamówienia telefoniczne +48 798 963 393, +48 798 963 394

1.2. Właścicielem sklepu www.cmtrade.pl jest : Firma CM-TRADE s.c. z siedzibą ul. Bielska 2, 32-626 Jawiszowice NIP 5492446565, REGON 366624820 Telefon +48 798 963 393, +48 798 963 394 e-mail: cmtrade@interia.pl nr konta bankowego: 

74 1050 1315 1000 0092 3839 706

Adres do korespondencji: CM-TRADE s.c. ul. Bielska 2, 32-626 Jawiszowice Telefon +48 798 963 393, +48 798 963 394

1.3 Ceny towarów oferowanych w sklepie cmtrade.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

2. Procedura składania i realizacji zamówień

2.1 . Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka. Zamówienia telefonicznie można składać pod numerem tel +48 798 963 393, +48 798 963 394 lub emailem pod adres cmtrade@interia.pl

2.2. Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje po prawidłowym wypełnieniu danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

2.3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego, po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie lub za pobraniem.

2.4. W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

2.5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane wobec przyczyn zależnych od skłądającego zamówienie.

2.6. Firma CM-TRADE s.c. wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar.

2.7. Sposoby płatności:

- przedpłata na konto wpłata bezpośrednia na nasze konto) *
- przesyłka pobraniowa ( zapłata przy odbiorze) *
- odbiór w sklepie stacjonarnym (bez kosztów wysyłki)
- płatność ratalna CA Raty obsługawina przez Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu

2.8. Zamówione towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firm kurierskich. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.

2.9. Odbiór osobisty zakupionego towaru jest możliwy w punkcie odbioru osobistego : CM-TRADE s.c. ul. Bielska 2, 32-626 Jawiszowice

3. Zwroty, wymiany i reklamacje.

3.1 Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

3.2 . Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3.3 Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy: CM-TRADE s.c. ul. Bielska 2, 32-626 Jawiszowice niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

3.4 W przypadku odstąpienia od umowy sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż do 14 dni.

3.5 Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

4. Prawa autorskie.

4.1. Zdjęcia oraz wszystkie teksty znajdujące się na stronie sklepu internetowego cmtrade.pl są autorstwa i należą do właściciela firmy CM-TRADE s.c.

4.2. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie www.cmtrade.pl bez zgody autora, dla jakichkolwiek celów, jest naruszeniem prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych. Podstawa prawna: "Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000r. Nr 80 poz.904).

5. Postanowienia końcowe.

5.1 We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/