Korony do betonu / ceramiki

 1. BOSCH UCHWYT KORONY 6KT 80mm

  BOSCH UCHWYT KORONY 6KT 80mm

  Cena: 55,97 zł
  * z podatkiem VAT
 2. BOSCH KORONA SDS+ 82mm

  BOSCH KORONA SDS+ 82mm

  Cena: 354,60 zł
  * z podatkiem VAT
 3. RUBI KORONKA EASY GRES 75mm

  RUBI KORONKA EASY GRES 75mm

  Cena: 110,37 zł
  * z podatkiem VAT
 4. BOSCH KORONA SDS-MAX 82x80mm

  BOSCH KORONA SDS-MAX 82x80mm

  Cena: 692,98 zł
  * z podatkiem VAT
 5. KORONA DO GRESU TYROLIT DDT 35mm M14

  KORONA DO GRESU TYROLIT DDT 35mm M14

  Cena: 153,50 zł
  * z podatkiem VAT
 6. RUBI KORONKA DIAMENTOWA 75mm

  RUBI KORONKA DIAMENTOWA 75mm

  Cena: 347,57 zł
  * z podatkiem VAT